Công ty CP Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Sin Trên Diễn Đàn Thế Giới Hội Nhập 2019

Công ty CP Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Sin Trên Diễn Đàn Thế Giới Hội Nhập 2019

 

Khởi đầu là một cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ, Việt Sin được tạo dựng từ khát vọng, lòng quyết tâm và bản lĩnh đối đầu thử thách của một nữ doanh nhân trẻ để tạo dựng một thương hiệu trong ngành thực phẩm tươi đông lạnh, thức ăn nhanh tại thời điểm lúc bấy giờ ở Việt Nam.

Thương hiệu Việt Sin đã trải qua chặng đường hơn 22 năm phát triển, đây là thương hiệu đầu tiên mà doanh nghiệp xây dựng kể từ ngày đầu thành lập vào năm 1997. Với thương hiệu Việt Sin, doanh nghiệp đã có nhiều chiến lược Marketing, chiến lược phát triển sản phẩm và chiến lược phát triển thương hiệu trong những năm qua. 

Diễn Đàn Thế Giới Hội Nhập 2019

Việt Sin nhanh chóng phát triển các dòng sản phẩm với khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, Việt Sin phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành thực phẩm tươi đông lạnh và thức ăn nhanh trên thị trường. Để làm được điều đó, chúng tôi tập trung nội lực để hoàn thiện mô hình quản trị hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 22000: 2005 và HACCP. Đồng thời, đầu tư nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm, nâng cao tay nghề kỹ thuật, đầu tư máy móc nhằm đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Tiêu chuẩn ISO 22000: 2005

Trong thị trường khá năng động như thị trường Việt Nam hiện nay, Việt Sin đã ý thức rõ lợi ích lâu dài của việc sở hữu một thương hiệu mạnh và việc xây dựng, phát triển thương hiệu trở thành vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Sự thành công của thương hiệu Việt Sin phụ thuộc vào mức độ giá trị mà khách hàng cảm nhận được vì vậy chúng tôi luôn đặt Quý đối tác, khách hàng ở vị trí trung tâm trong quá trình hình thành và phát triển. Chúng tôi luôn nổ lực để cải thiện chất lượng sản phẩm từ khâu sản xuất, phân phối và phát triển thương hiệu nhằm giữ vững sự tin cậy của người tiêu dùng vào chất lượng sản phẩm của công ty.