nghỉ lễ 30/4 - 1/5 việt sin

Thông báo Nghỉ lễ Giải phóng miền nam – Quốc tế lao động

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIẢI PHÓNG MIỀN NAM – QUỐC TẾ LAO ĐỘNG

Thời gian nghỉ: 30/04 – 02/05/2022
Thời gian làm việc lại: 03/05/2022
—–

nghỉ lễ 30/4 - 1/5 việt sin

Thông tin liên hệ:

🛒 Website: http://vietsin.vn/
☎️ Hotline: 0938 799 984 – 0902 818 103