TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

         Tầm nhìn:

  • Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, Việt Sin phấn đấu trở thành một Công ty hoạt động cung cấp các dịch vụ hiện đại và uy tín nhất đến với khách hàng.
  • Mong muốn tạo nên một thương hiệu Việt thể hiện tầm vóc trí tuệ và niềm tự hào Việt Nam trên thị trường quốc tế.

         Sứ mệnh:

  • Đối với thị trường: cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, mang tính chuyên nghiệp. Bên cạnh giá trị chất lượng vượt trội trong mỗi sản phẩm – dịch vụ đều chứa đựng những thông điệp văn hóa, nhằm thõa mãn tối đa nhu cầu chính đáng của khách hàng.
  • Đối với cổ đông và đối tác: Việt Sin đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển. Cam kết trở thành “Người đồng hành số 1” của các đối tác và khách hàng, luôn muốn tạo sự tin cậy lâu dài từ đối tác và khách hàng.
  • Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả các nhân viên có tâm huyết.
  • Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.

        Giá trị cốt lõi:

  • Tâm: Việt Sin đặt chữ Tâm làm nền tảng, đặt giá trị đạo đức lên hàng đầu, lấy khách hàng làm trung tâm. Xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn, coi trọng người lao động như tài sản quý giá nhất, tạo dựng “Nhân hòa” trên cơ sở công bằng, chính trực nâng cao sức mạnh đoàn kết.
  • Tín: Bảo vệ chữ tín như bảo vệ danh dự chính mình, luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nổ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết.
  • Trí: Sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển. Đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm. Chủ trương xây dựng một “Doanh nghiệp trí tuệ cao”.
  • Tốc: Với Việt Sin, “Tốc độ, hiệu quả trong từng hành động”, thực hành “Ý tưởng nhanh, triển khai nhanh dịch vụ chuyên nghiệp và chất lượng hoàn hảo”.